GÖSTERİLEN (TDK)

Göstergenin kavram yönü, gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik.

Gösterilen kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N . Başı G sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

GÖSTERGE Nedir?


1 . Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.
2 . Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal.
3 . ekonomi Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.
4 . dil bilimi Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke.
5 . fizik Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör: "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı."- A. İlhan.

İÇERİK Nedir?


1 . Bir şeyin içinde bulunanların bütünü, muhteva, mazruf: "Eğitimin yalnız yöntemlerini değil, içeriğini de gözden geçirmek, düzeltmek gerekmektedir."- .
2 . Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.
3 . Bir kelimenin veya kavramın anlamı.
4 . ruh bilimi Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü.
5 . sıfat, mantık Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.

KAVRAM Nedir?


1 . Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner.
2 . felsefe Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, konsept, mefhum, nosyon.
3 . halk ağzında Karın zarı, periton.
4 . halk ağzında Tutam, avuç dolusu.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

E E G L N R S T Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gösterilen,

8 Harfli Kelimeler

Gösteren, Örgensel, Törensel,

7 Harfli Kelimeler

Gerelti, Gösteri, Senetli, Sterlin, Terilen, Tersine, Törenli, Töresel,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Erigen, Eriten, Ertesi, Etilen, Geleni, Görele, Göreli, Görsel, İnegöl, Lenger, Lineer, Nereli, Neresi, Nergis, Önerge, Önerti, Sergen, Sergin, Single, Steril, Tensel, Tensil, Tinsel, Töreli,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Engel, Enöte, Enser, Entel, Ergen, Ergin, Esire, Ester, Etsel, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Geren, Giren, Gölet, İrsen, İster, Linet, Liret, Liste, Litre, Neler, Nesil, Nesir, Nitel, Öneri, Önsel, Örgen, Resen, Selen, Senet, Senir, Senit, Seren, Sergi, Serin, Seter, Setir,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enir, Enli, Ense, Eren, Ergi, Eril, Erin, Erte, Esen, Eser, Esin, Esir, Esre, Eten, Eter, Etil, Etli, Gele, Gene, Geri, Getr, Gine, Göle, Göre, Gren, Gres, Gril, Lens, Liet, Lise, Nere, Nesi, Nite, Nötr, Ölet, Önel, Ören, Örge,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Eti, Gen, Göl, Gön, Göt, Gri, İle, İrs, Lig, Lir, Lös, Net, Öge, Örs, Öte, Ret, Sel, Sen, Ser, Set, Sin, Sit, Sör, Tel, Ten, Ter, Tin, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Es, Et, Ge, İl, İn, İs, İt, Le, Ne, Ön, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.