GÖSTERİŞSİZ (TDK)


1 . Gösterişi olmayan, mütevazı.
2 . Gösteriş yapmayan.

Gösterişsiz kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z . Başı G sonu Z olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

MÜTEVAZI Nedir?


1 - Alçakgönüllü.
2 - Gösterişsiz, iddiasız.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E G R S S T Z Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gösterişsiz,

8 Harfli Kelimeler

Gösteriş, Şeritsiz, Tesirsiz,

7 Harfli Kelimeler

Eşitsiz, Getiriş, Gösteri, Gözetiş, Sistire, Töresiz,

6 Harfli Kelimeler

Eritiş, Getiri, İsteri, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Ersiz, Eşsiz, Etsiz, Geriş, Geriz, Geziş, Giriş, Gözer, İrite, İster, İşret, İşsiz, Reşit, Sergi, Seriş, Setir, Sezgi, Seziş, Siirt, Stres, Şerit, Terzi, Tesir, Tesis, Tesri, Teşri, Tiriz, Tirsi, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Eriş, Esir, Eşit, Ezgi, Geri, Getr, Gezi, Gişe, Göre, Göze, Gres, İris, İşte, İtiş, Örge, Ötre, Özet, Özge, Reis, Rest, Rize, Seri, Sert, Sezi, Site, Ster, Şeri, Şiir, Şist, Ters, Tire, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Eti, Gez, Giz, Göt, Göz, Gri, İri, İrs, İti, Öge, Örs, Öte, Öze, Ret, Ser, Ses, Set, Sis, Sit, Siz, Sör, Söz, Şer, Şet, Şii, Ter, Tez, Tiz, Tör, Tös, Töz, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Eş, Et, Ge, İs, İş, İt, İz, Öz, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.