GÖSTERİŞÇİ (TDK)

Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden kimse, nümayişçi.

Gösterişçi kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NÜMAYİŞ Nedir?


1 . Gösteri: "Darülfünun gençleri İstanbul'da büyük bir nümayiş yapmışlardı."- F. R. Atay.
2 . Gösteriş: "Sizden çok emin olduğum için hiçbir nümayiş beklemem ve istemem."- P. Safa.

NÜMAYİŞÇİ Nedir?


1 . Bir gösteride yer alan kimse, gösterici.
2 . Gösterişçi: "... nümayişçi neşesi fazla seziliyor."- R. H. Karay.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

E G R S T Ç Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gösterişçi,

8 Harfli Kelimeler

Gösteriş,

7 Harfli Kelimeler

Geçiriş, Getiriş, Gösteri, Şeritçi,

6 Harfli Kelimeler

Eritiş, Eşitçi, Getiri, Göçeri, İsteri, Teşrii,

5 Harfli Kelimeler

Çeşit, Çiriş, Geçiş, Geçit, Gerçi, Geriş, Giriş, Göçer, İçeri, İrite, İster, İşret, Reşit, Seçiş, Sergi, Seriş, Setir, Siirt, Streç, Şerit, Tesir, Tesri, Teşri, Tirsi, Tirşe,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çise, Çiti, Ergi, Eriş, Esir, Eşit, Etçi, Geri, Getr, Gişe, Göre, Gres, İçiş, İçit, İçre, İris, İşçi, İşte, İtçe, İtiş, Örge, Ötre, Reis, Rest, Seçi, Seri, Sert, Site, Ster, Şerç, Şeri, Şiir, Şist, Ters, Tire, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Çir, Çis, Çiş, Çit, Erg, Eti, Geç, Göç, Göt, Gri, İri, İrs, İti, Öge, Örs, Öte, Ret, Ser, Set, Sit, Sör, Şer, Şet, Şii, Ter, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Er, Es, Eş, Et, Ge, İç, İs, İş, İt, Öç, Re, Se, Si, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.