GÖSTERGESEL (TDK)

Göstergeyle ilgili, °semiyotik.

Göstergesel kelimesi baş harfi G son harfi L olan bir kelime. Başında G sonunda L olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi S , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi G , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi E , onbirinci harfi L . Başı G sonu L olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERGE Nedir?


1 . Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret.
2 . Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal.
3 . ekonomi Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.
4 . dil bilimi Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke.
5 . fizik Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör: "Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı."- A. İlhan.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

E E E G G L R S S T Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gösterge,

7 Harfli Kelimeler

Töresel,

6 Harfli Kelimeler

Görele, Görsel,

5 Harfli Kelimeler

Ester, Etsel, Gölet, Gölge, Seter, Setre, Stres, Teles, Teres, Törel,

4 Harfli Kelimeler

Erte, Eser, Esre, Eter, Gele, Getr, Göle, Göre, Gres, Ölet, Örge, Ötre, Reel, Rest, Röle, Sele, Sere, Sert, Ster, Tere, Ters, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Göl, Göt, Lös, Öge, Örs, Öte, Ret, Sel, Ser, Ses, Set, Sör, Tel, Ter, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Es, Et, Ge, Le, Re, Se, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.