GÖRMEMİŞLİK (TDK)

Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış: "Görmemişliği, açgözlülüğü sonra sonra ortaya çıktıkça ondan sıdkı sıyrılmaya başlamıştı."- H. Taner.

Görmemişlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇGÖZLÜ Nedir?

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı: "Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş."- A. Gündüz.

ÇIKTI Nedir?


1 . Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı.
2 . Artık: "Sanayi çıktısı."- .
3 . bilişim Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, print.
4 . Mezuniyet belgesi.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEMİŞ Nedir?

Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan.

ONDAN Nedir?


1 . o sebeple.
2 . onun tarafında olan (kimse).

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

SIDK Nedir?


1 - Doğruluk, gerçeklik.
2 - İçten bağlılık.

SIYRILMA Nedir?

Sıyrılmak işi.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E G K L M M R Ö İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Görmemişlik,

8 Harfli Kelimeler

Ermişlik, Girilmek, Girişmek, Girmelik, Görkemli, Görmemiş,

7 Harfli Kelimeler

Emirlik, Ergilik, Gelişim, Gemilik, Gerilik, Gerilim, Geriliş, Girilme, Girişme, Görelik, İlişmek, İrkilme, Kemiriş, Köreliş,

6 Harfli Kelimeler

Ekşili, Erişim, Gemlik, Gerili, Girmek, Gömlek, Gömmek, Göreli, Görkem, Görmek, İkilem, İkişer, İlişme, İmgeli, Köşeli, Ömerli, Şergil, Şikeli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Emlik, Erkli, Erlik, Ermiş, Eşlik, Gelir, Geliş, Gerim, Geriş, Girim, Giriş, Girme, Gölek, Gömme, Görme, İklim, İleri, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İrkme, İrmik, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kerim, Kiler, Kilim, Kiril, Kiriş, Kirli, Klişe, Likör, Lirik, Melik, Mermi, Milim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekşi, Elik, Elim, Emik, Emir, Emiş, Emmi, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Eşik, Eşli, Gemi, Geri, Gişe, Göle, Göre, Görk, Grek, Gril, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlme, İmge, İşli, Kile, Kimi, Kişi, Köle, Köre, Köşe, Krem, Kreş, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erg, Erk, Gem, Gök, Göl, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Kör, Leş, Lig, Lim, Lir, Lök, Mil, Mim, Mir, Öge, Öke, Örk, Şek, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, Ge, İl, İm, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.