GÖRMEMİŞ (TDK)

Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan.

Görmemiş kelimesi baş harfi G son harfi Ş olan bir kelime. Başında G sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş . Başı G sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRDENBİRE Nedir?

Ansızın: "Birdenbire bulunduğumuz odanın kapısı açılıverdi."- S. F. Abasıyanık.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRGÜSÜZCE Nedir?


1 . Görgüsüz bir biçimde olan: "Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir."- H. Taner.
2 . zarf (gözgüsü'zce) Görgüsüz bir biçimde.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

E G M M R Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Görmemiş,

5 Harfli Kelimeler

Ermiş, Gerim, Geriş, Girme, Gömme, Görme, Mermi,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Emiş, Emmi, Ergi, Erim, Eriş, Gemi, Geri, Gişe, Göre, İmge, Meri, Örge, Örme, Remi, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gem, Gri, Mim, Mir, Öge, Şem, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Eş, Ge, İm, İş, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.