GÖRGÜSÜZCE (TDK)


1 . Görgüsüz bir biçimde olan: "Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir."- H. Taner.
2 . zarf (gözgüsü'zce) Görgüsüz bir biçimde.

Görgüsüzce kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ü , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı G sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BUDALACA Nedir?


1 . Budalaya yakışan: "Bunu becerebilmek insanı nice budalaca hatalardan korur."- H. Taner.
2 . zarf (budala'ca) Budalaya yakışır bir biçimde, budalacasına: "Budalaca gülen kızlara kızıyorum."- S. F. Abasıyanık.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIM Nedir?


1 . Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranış, kurum, caka: "Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir."- H. Taner.
2 . Kılıcın keskin yanı.
3 . Menzil, erim: "Kurşun çalımı. Göz çalımı."- .
4 . Biraz benzeme, andırma.
5 . denizcilik Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması.
6 . spor Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçırmadan karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle geçmesi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRGÜ Nedir?


1 . Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye: "İçinde yaşadığımız aynı çevre, aynı görgü, beni tamamıyla onlara benzetmiyor."- O. C. Kaygılı.
2 . Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, deneyim.
3 . Görmüş olma durumu: "Görgü tanığı."- .

GÖRGÜSÜZ Nedir?

Görgüsü olmayan: "Mağazalar, görgüsüz yeni zenginlerin zevklerine uygun, yemek odası takımları ile doldurmuşlardır vitrinlerini."- N. Cumalı.

GÖRGÜSÜZCE Nedir?


1 . Görgüsüz bir biçimde olan: "Bundan ötürü de hâllerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir durum sezilir."- H. Taner.
2 . zarf (gözgüsü'zce) Görgüsüz bir biçimde.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖTÜRÜ Nedir?

Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi: "Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk."- S. F. Abasıyanık.

SEZİ Nedir?

Sezgi.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

C E G G R S Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Görgüsüzce,

8 Harfli Kelimeler

Görgüsüz,

7 Harfli Kelimeler

Örgüsüz, Özgürce,

6 Harfli Kelimeler

Görücü, Örgücü,

5 Harfli Kelimeler

Görgü, Gözcü, Gözer, Gözgü, Gürcü, Örücü, Özgür, Sözce, Sözcü, Sürgü, Süzgü,

4 Harfli Kelimeler

Göce, Göre, Görü, Göze, Gres, Güce, Gücü, Güre, Gürz, Örge, Örgü, Özge, Özgü, Özür, Sezü, Süre, Sürü, Üzgü, Üzre,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cgs, Cüz, Erg, Gez, Göz, Gür, Güz, Öcü, Öge, Örs, Örü, Öze, Ser, Sör, Söz, Üre, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Er, Es, Ge, Öz, Re, Se, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.