GÖREVSİZ (TDK)

Bir görevi bulunmayan.

Görevsiz kelimesi baş harfi G son harfi Z olan bir kelime. Başında G sonunda Z olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı G sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

E G R S V Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Görevsiz,

6 Harfli Kelimeler

Göveri, Gözevi, Özveri,

5 Harfli Kelimeler

Ersiz, Evsiz, Geriz, Görev, Gözer, Sergi, Servi, Sevgi, Sevir, Sezgi, Vergi, Vezir, Vizör, Zirve,

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Esir, Ezgi, Geri, Gezi, Göre, Göze, Gres, Grev, Örge, Özge, Reis, Rize, Seri, Sevi, Sezi, Söve, Veri, Vize,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gez, Giz, Göz, Gri, İrs, Öge, Örs, Öze, Ser, Siz, Sör, Söz, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Er, Es, Ev, Ge, İs, İz, Öz, Re, Se, Si, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.