GÖREVSELCİLİK (TDK)

İşlevcilik.

Görevselcilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İŞLEV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon: "Muammer, işlevini yerine getirdi, haklı olarak birçok seyirci kazandı."- H. Taner.
2 . kimya Bir deneyi yaparken izlenen yol, izlev.
3 . toplum bilimi Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.

İŞLEVCİLİK Nedir?


1 . Toplumu, her bir ögesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm.
2 . ruh bilimi Algının öncelikle gereksinimler ve coşkulara dayalı etkinliklerin sonucu olduğunu savunan görüş, görevcilik, fonksiyonalizm.

C E E G K L L R S V Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Görevselcilik,

10 Harfli Kelimeler

Görevcilik, Görevlilik,

9 Harfli Kelimeler

Görecelik, Görelilik, Grevcilik,

8 Harfli Kelimeler

Evcillik, Gevrecik, Göreceli, Görevsel, Sergievi, Sergilik, Servilik, Severlik,

7 Harfli Kelimeler

Cilveli, Civelek, Eklesil, Ergilik, Erillik, Erselik, Esirlik, Evciler, Evcilik, Evlilik, Gecelik, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Görelik, Görevli, İlerlek, İlkelce, İlkesel, Kelleci, Kesirli, Kevelci, Kilerci, Reislik, Sergici, Sevgili, Silecek, Sirkeci, Sirkeli, Siverek, Sivilce, Sivrice, Velilik, Vergici, Vergili,

6 Harfli Kelimeler

Ekseri, Eriksi, Esirci, Eskice, Eskici, Geceki, Gerici, Gerili, Gevrek, Gökevi, Göksel, Görece, Göreci, Görele, Göreli, Görsel, Göveri, Grevci, İlkeci, İskele, Keleci, Keseli, Kesici, Kevgir, Kevser, Kilise, Köleci, Köleli, Kösele, Lekeci, Lekeli, Levrek, Liseli, Riskli, Sekili, Selcik, Serili, Sevici, Verici, Vesile,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Celse, Cevir, Cilve, Ekici, Ekili, Ekler, Ekser, Elcik, Ellik, Ercik, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Evrik, Evsel, Gelir, Gerek, Gölek, Görev, Gövek, Gövel, İksir, İleri, İlkel, İrice, İsevi, İvesi, Keler, Keles, Kelle, Kelli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Ecel, Ecir, Ekli, Eksi, Elci, Elek, Elik, Elli, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Evce, Evci, Evli, Evre, Gece, Gele, Geri, Göce, Göle, Göre, Görk, Grek, Gres, Grev, Gril, İlgi, İlik, İlke, İlle, İris,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cgs, Ece, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gök, Göl, Gri, İki, İle, İlk, İri, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Kör, Kös, Lig, Lir, Lök, Lös, Öge, Öke, Örk, Örs, Sek, Sel, Ser, Sik, Ski, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Es, Ev, Ge, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.