GÖREVLENDİRMEK (TDK)

Birine bir görev vermek, vazifelendirmek, tavzif etmek.

Görevlendirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı G sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

TAVZİF Nedir?

Vazifelendirme, görevlendirme, iş verme.

VAZİFE Nedir?


1 . Ödev: "Şimdi artık vazife bitmiş, gülüp eğlenmeye sıra gelmiştir."- R. N. Güntekin.
2 . Görev: "Nedim bugün vazifesine geç geldi."- A. Gündüz.
3 . eskimiş Günlük ücret, yevmiye.

VAZİFELENDİRME Nedir?

Vazifelendirmek işi.

VAZİFELENDİRMEK Nedir?


1 . Ödevlendirmek.
2 . Görevlendirmek.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

D E E E G K L M N R R V Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Görevlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Görevlendirme,

11 Harfli Kelimeler

Dirgenlemek, Evlendirmek, Gönderilmek, Görevlenmek, Gövdelenmek, Kemirgenler,

10 Harfli Kelimeler

Delivermek, Direnlemek, Dirgenleme, Erginlemek, Evlendirme, Girenlemek, Gönderilme, Görevlenme, Gövdelenme, Körlemeden, Vergilemek, Vernikleme,

9 Harfli Kelimeler

Deliverme, Derlenmek, Dernekevi, Devrilmek, Direnleme, Dönelemek, Egemenlik, Erginleme, Gerdirmek, Gerilemek, Girenleme, Göndermek, Görenekli, İrdelemek, Kredileme, Önerilmek, Örnekleme, Verdirmek, Vergileme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Dengelem, Dengelik, Denilmek, Denkleme, Derilmek, Derlemek, Derlenme, Devinmek, Devirmek, Devrilme, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Direnmek, Döneleme, Dönelmek, Dövmelik, Elvermek, Enikleme, Erdenlik, Erdirmek, Ergenlik, Evlenmek, Evrilmek, Gedilmek, Gelinmek, Genelmek, Gerdirme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Gevenlik, Gevremek, Gidermek, Gökdelen, Gölermek, Gönderim,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denemek, Dengeli, Denilme, Denklem, Derilme, Derleme, Develik, Devinek, Devinme, Devirme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dönelme, Dönmeli, Edilgen, Edilmek, Edinmek, Eklenme, Eldiven, Elenmek, Elverme, Endemik, Engerek, Erdemli, Erdirme, Ergimek, Erinmek, Ermenek, Evermek, Evirgen, Evirmek, Evlenme, Evrilme,

6 Harfli Kelimeler

Delege, Delmek, Demevi, Demlik, Deneme, Denmek, Dereke, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Develi, Devrek, Devren, Devrik, Devrim, Dikgen, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dirgen, Divlek, Döngel, Dönmek, Dövmek, Edilme, Edinme, Edirne, Egemen, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Emekli, Enemek, Ergene,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denge, Denim, Denli, Denme, Dergi, Derik, Derin, Derme, Devim, Devir, Devre, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Döger, Dökme, Dölek, Dönek, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Dövme, Eklem, Ekler, Elden,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Deve, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dev, Dik, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gök, Göl, Gön, Gri, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kil, Kim, Kin, Kir, Kör, Lig, Lim, Lir, Lök, Men, Mil, Mir, Nem, Nev,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ev, Ge, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.