GÖRENEKLİ (TDK)

Göreneklerine bağlı, göreneği olan.

Görenekli kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

GÖRENEK Nedir?

Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet, alışkı: "Muhitin ve göreneğin şımarttığı bu kız beni de tahrik ederse ne yapacaktım?"- A. Gündüz.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

E E G K L N R Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Görenekli,

8 Harfli Kelimeler

Ergenlik,

7 Harfli Kelimeler

Gerekli, Gerilek, Görelik, Görenek, Örenlik,

6 Harfli Kelimeler

Erigen, Geleni, Genlik, Görele, Göreli, İnegöl, Kengel, Kenger, Lenger, Lineer, Nereli, Önerge, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Ekler, Elgin, Engel, Ergen, Ergin, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerek, Geren, Giren, Gölek, Keler, Kiler, Liken, Likör, Nekre, Neler, Nikel, Öneri, Öreke, Örgen, Örnek,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Gele, Gene, Geri, Gine, Göle, Göre, Görk, Grek, Gren, Gril, İken, İlke, İnek, Kele, Kene, Kere, Kile, Köle, Köre, Leke, Link, Nere, Önel, Örek, Ören,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gen, Gök, Göl, Gön, Gri, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kör, Lig, Lir, Lök, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.