GÖRENEKÇİLİK (TDK)

Göreneklere bağlılık.

Görenekçilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BAĞLILIK Nedir?


1 . Bağlı olma durumu, merbutiyet.
2 . Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat: "Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz."- Anayasa.
3 . biyoloji Bağlılaşım.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

GÖRENEK Nedir?

Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet, alışkı: "Muhitin ve göreneğin şımarttığı bu kız beni de tahrik ederse ne yapacaktım?"- A. Gündüz.

E E G K K L N R Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Görenekçilik,

9 Harfli Kelimeler

Erekçilik, Geçkinlik, Gerçeklik, Görenekçi, Görenekli,

8 Harfli Kelimeler

Çengilik, Çöreklik, Ergenlik, Erginlik, Erkekçil, Erkinlik, Geçerlik, Gerçekli, Gereklik, Keçiören, Kireçlik, Nekrelik, Örneklik, Reçineli,

7 Harfli Kelimeler

Çekinik, Çekirge, Çenekli, Çökelek, Çökelge, Ekinlik, Ergilik, Eriklik, Erinçli, Erinlik, Erkekli, Geçerli, Gençlik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Görelik, Görenek, İçerlek, İneklik, Keçiler, Keçilik, Kireçli, Klinker, Kliring, Kökenli, Örenlik,

6 Harfli Kelimeler

Çelenk, Çeneli, Çengel, Çirkin, Elekçi, Erigen, Geçeli, Geçkin, Geleni, Genlik, Gerçek, Gerili, Gineli, Göçeri, Gökçek, Görele, Göreli, Grekçe, İçerik, İlginç, İlinek, İnegöl, İnekçi, Keçeli, Kengel, Kenger, Klikçi, Klinik, Kölçer, Lenger, Lineer, Nereli, Ökçeli, Ökelik, Önerge, Reçine, Renkçi, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çelek, Çelen, Çelgi, Çelik, Çenek, Çengi, Çerge, Çilek, Çinli, Çökek, Çökel, Çörek, Ekili, Ekler, Elçek, Elgin, Engel, Ergen, Ergin, Erinç, Erkeç, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Geçek, Geçen, Geçer, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerçi, Gereç, Gerek,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çene, Çenk, Çeri, Çile, Çine, Çini, Ekin, Ekli, Elçi, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Geçe, Gele, Genç, Gene, Geri, Gine, Göle, Gönç, Göre, Görk, Grek, Gren, Gril, İçel, İçin, İçki, İçli,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çir, Çöl, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Geç, Gen, Göç, Gök, Göl, Gön, Gri, İki, İle, İlk, İnç, İni, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kin, Kir, Kök, Kör, Lig, Lir, Lök, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Er, Ge, İç, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Öç, Ön, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.