GÖRECELEŞTİRMEK (TDK)

Görece duruma getirmek.

Göreceleştirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

C E E E E G K L M R R T Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Körleştirme, Şekerlemeci,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eterleşmek, Gerektirme, Geriletmek, Şeritlemek,

9 Harfli Kelimeler

Cömertlik, Eleştirme, Ertelemek, Eşitlemek, Eterlemek, Eterleşme, Etkileşme, Gecelemek, Gerilemek, Geriletme, Görecelik, Kerteleme, Şekerleme, Şeritleme, Tekerleme, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Ergitmek, Erketeci, Erteleme, Eşelemek, Eşitleme, Eştirmek, Etekleme, Eterleme, Etkileme, Geceleme, Geceleri, Gelişmek, Gerileme, Gerilmek, Getirmek, Gölermek, Göreceli, Görkemli, İşletmek, İtekleme, İtelemek, İtleşmek, Kertilme, Kirletme, Köreltme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Köşeleme, Mercekli, Metrelik, Ötelemek, Şecereli, Şeritler, Tekleşme, Terlemek, Tireleme,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Eletmek, Ergimek, Ergitme, Erişmek, Eritmek, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, Eştirme, Gecelik, Gecikme, Gelecek, Gelişme, Gemerek, Gerekli, Gerekme, Gerelti, Gerilek, Gerilme, Getirme, Gölerme, Görelik, Görmece, İletmek, İşetmek, İşlemek, İşletme, İteleme, İtleşme, Kemerli, Keşleme, Köreliş, Körelme, Mertlik, Meşecik,

6 Harfli Kelimeler

Cemile, Cereme, Ciklet, Cömert, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Eletme, Emekli, Ergime, Erimek, Erişme, Erişte, Eritme, Erkete, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Etkime, Geceki, Geleme, Gelmek, Gemlik, Germek, Girmek, Gitmek, Gömlek, Görece, Göreci, Görele, Göreli, Görkem, Görmek, İletme, İşemek, İşetme, İşleme, Keleci,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Cemil, Cemre, Eklem, Ekler, Elcik, Eleme, Elmek, Emcek, Emcik, Emlik, Ercik, Erciş, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Gerek, Gerim, Geriş, Germe, Girme, Gitme, Gölek, Gölet, Görme, İlmek, İmece, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cet, Cim, Ece, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gök, Göl, Göt, Gri, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Kör, Leş, Lig, Lim, Lir, Lök, Met, Mil, Mir, Mit, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.