GÖRECECİLİK (TDK)

Görecelik: "Mutluluğun mutsuzluğun görececiliği mantık ölçülerine vurulamaz."- H. Taner.

Görececilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi E , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖRECE Nedir?

Bir şeye göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl.

GÖRECELİK Nedir?

Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm.

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

MUTSUZ Nedir?

Mutlu olmayan, bedbaht.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

C C E E G K L R Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Görececilik,

9 Harfli Kelimeler

Gececilik, Görecelik,

8 Harfli Kelimeler

Göreceli,

7 Harfli Kelimeler

Ercecik, Ergilik, Gecelik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Görelik, Kilerci,

6 Harfli Kelimeler

Gececi, Geceki, Gerici, Gerili, Görece, Göreci, Görele, Göreli, İlkeci, Keleci, Köleci, Lekeci,

5 Harfli Kelimeler

Cicik, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ercik, Erkli, Erlik, Gelir, Gerek, Gölek, İleri, İrice, Keler, Kiler, Kiril, Kirli, Likör, Lirik, Öreke,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cici, Ecel, Ecir, Ekli, Elci, Elek, Elik, Erce, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Gece, Gele, Geri, Göce, Göle, Göre, Görk, Grek, Gril, İlgi, İlik, İlke, Kele, Kere, Kile, Köle, Köre, Leke, Lice, Örek, Örge, Reel, Röle,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Ece, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gök, Göl, Gri, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Kör, Lig, Lir, Lök, Öge, Öke, Örk,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.