GÖRÜNTÜSELLİK (TDK)

Görüntüsel olma durumu.

Görüntüsellik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRÜNTÜSEL Nedir?

Görüntüye dayanan: "Her yanının hem görüntüsel hem manevi bir bütünlüğü vardır."- H. Taner.

E G K L L N R S T Ö Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Görüntüsel,

8 Harfli Kelimeler

Günsüler, Kültürel, Ölgünlük, Önsellik, Örgütsel, Sülükler, Süngerli, Törellik,

7 Harfli Kelimeler

Gönüllü, Görelik, Görüntü, Gösteri, Kösnülü, Nötrlük, Nükteli, Önlüklü, Örenlik, Örgütlü, Selülit, Sertlik, Söküntü, Sterlin, Sürekli, Terslik, Törenli, Töskürü, Türkeli, Ülküsel, Üstelik,

6 Harfli Kelimeler

Genlik, Glüten, Göksel, Göllük, Göreli, Görklü, Görsel, Götürü, Güllük, Günlük, Günöte, Gürlek, Gürlük, İlkten, İnegöl, Kentli, Köleli, Kösnül, Kültür, Kürtün, Lektör, Lüknet, Nergis, Netlik, Ölülük, Önerti, Örgülü, Örtülü, Örüntü, Ötürük, Renkli, Ritüel, Sektör, Sergin, Silüet, Single, Sirken, Steril, Süline, Sünger,

5 Harfli Kelimeler

Eksin, Eküri, Elgin, Elgün, Ellik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Etkin, Etlik, Etnik, Gelin, Gelir, Giren, Gölek, Gölet, Gölük, Gönül, Gülle, Güllü, Gülük, Gülüt, Günlü, Gürün, İlkel, İllet, İrsen, İstek, İster, Kelli, Kerti, Kesin, Kesir, Kesit, Kiler, Kilüs, Kitle,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elli, Elti, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Esik, Esin, Esir, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Geri, Getr, Gine, Göle, Göre, Görk, Görü, Grek, Gren, Gres, Gril, Günü, Güre, İken, İlke, İlle, İnek,

3 Harfli Kelimeler

Ekü, Elk, Erg, Erk, Eti, Gen, Gök, Göl, Gön, Göt, Gri, Gül, Gün, Gür, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Ket, Kil, Kin, Kir, Kit, Kör, Kös, Kül, Kür, Küs, Küt, Lig, Lir, Lök, Lös, Lük, Net, Öge, Öke, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Es, Et, Ge, İl, İn, İs, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Nü, Ön, Re, Se, Si, Te, Ti, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.