GÖRÜNTÜLEYİŞ (TDK)

Görüntülemek eylemi ya da biçimi.

Görüntüleyiş kelimesi baş harfi G son harfi Ş olan bir kelime. Başında G sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Y , onbirinci harfi İ , onikinci harfi Ş . Başı G sonu Ş olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

GÖRÜNTÜLEMEK Nedir?

Belirli bir konuyu buna en yakın görüntüler içinde tasarlamak, yaratmak, gerçekleştirmek.

E G L N R T Y Ö Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Örgütleniş, Örgütleyiş,

9 Harfli Kelimeler

Görünüşte,

8 Harfli Kelimeler

Gürleyiş,

7 Harfli Kelimeler

Görüntü, Görünüş, Görüşlü, Götürüş, Güneşli, Güneyli, Önleyiş, Örgütlü, Rüştiye, Törenli, Türeyiş, Yöneliş, Yönetiş, Yörünge, Yürüten,

6 Harfli Kelimeler

Glüten, Göreli, Götürü, Gülşen, Günöte, İnegöl, Öneriş, Önerti, Örgülü, Örtülü, Örülüş, Örüntü, Ritüel, Şergil, Teşrin, Töreli, Üniter, Üretiş, Üreyiş,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Elgün, Ergin, Gelin, Gelir, Geliş, Geniş, Geriş, Giren, Gölet, Gönül, Gönye, Görüş, Gülüş, Gülüt, Güneş, Güney, Günlü, Güreş, Gürün, İşret, Linet, Liret, Litre, Lünet, Neşir, Nitel, Niyet, Ölgün, Öneri, Örgen, Örgün, Örgüt, Örtüş, Örülü, Ötürü, Reşit, Rüyet, Şerit, Şilte,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Eriş, Eşit, Eşli, Etil, Etli, Geri, Getr, Gine, Gişe, Göle, Göre, Görü, Gren, Gril, Günü, Güre, İşte, Liet, Nite, Niye, Nötr, Ölet, Ölüş, Önel, Ören, Örge, Örgü, Örtü, Örüş, Öşür, Ötre, Ötüş, Öyle,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Eti, Gen, Göl, Gön, Göt, Gri, Gül, Gün, Gür, İle, İye, Leş, Ley, Lig, Lir, Net, Ney, Niş, Öge, Ölü, Örü, Öte, Ret, Rey, Şen, Şer, Şet, Şey, Tel, Ten, Ter, Tin, Tör, Tül, Tün, Tür, Tüy, Üre, Ütü,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Eş, Et, Ey, Ge, İl, İn, İş, İt, Le, Ne, Nü, Ön, Re, Şe, Te, Ti, Ün, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.