GÖRÜNTÜLEMEK (TDK)

Belirli bir konuyu buna en yakın görüntüler içinde tasarlamak, yaratmak, gerçekleştirmek.

Görüntülemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

BUNA Nedir?

"Bu" adılının yönelme durumu.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GERÇEKLEŞTİRME Nedir?

Gerçekleştirmek işi, realizasyon: "Birtakım teşebbüslerini gerçekleştirmesi yolunda onu bir alet gibi kullanıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GERÇEKLEŞTİRMEK Nedir?

Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNTÜ Nedir?


1 . Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet.
2 . Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. ile oluşturulan biçimi, hayal.
3 . Manzara.
4 . fizik Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal.
5 . matematik Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta.
6 . sinema, TV (***) Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASAR Nedir?

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TASARLAMA Nedir?

Tasarlamak işi: "Gök Korsan konusunu açtığımda, henüz tasarlama hâlindeyken yazdığım bazı sahneleri okumuştu."- C. Uçuk.

TASARLAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak: "Oğlan tasarladığı planında muvaffak olamadı."- H. Taner.
2 . Bir taşın, bir ağacın kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATMA Nedir?

Yaratmak işi: "Bir sihirli kelimesi içinde şimşekler yaratmaya kadirdi."- H. C. Yalçın.

YARATMAK Nedir?


1 . Allah, olmayan bir şeyi var etmek: "Allah, mutlaka dünyayı kullarına sevdirmek için baharı yaratmış olacaktı!"- Ö. Seyfettin.
2 . (nsz), mecaz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak: "Bir cazibe yaratmak için ne yapmalı diye düşünüyorduk."- F. R. Atay.
3 . (nsz), mecaz Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak: "Bu haber sinirli bir hava yarattı. Yangın büyük tehlike yarattı."- .

E E G K L M N R T Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Görüntülemek,

11 Harfli Kelimeler

Görüntüleme, Örgütlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Götürülmek, Örgütlemek, Örgütlenme,

9 Harfli Kelimeler

Götürülme, Günülemek, Kötülenme, Nötrlemek, Örgülemek, Örgütleme, Türküleme, Ütülenmek,

8 Harfli Kelimeler

Gölermek, Gömütlük, Görülmek, Görümlük, Görünmek, Götürmek, Gülünmek, Günlemek, Günüleme, Gürlemek, Köreltme, Körlenme, Körletme, Kötüleme, Nötrleme, Örgüleme, Örneklem, Örtülmek, Örtünmek, Örükleme, Ünletmek, Ütülemek, Ütülenme,

7 Harfli Kelimeler

Gölerme, Gömültü, Görenek, Görülme, Görünme, Görüntü, Görünüm, Götürme, Götürüm, Gülünme, Günleme, Gürleme, Kölemen, Kömürlü, Körelme, Kötürüm, Kürneme, Kütleme, Nötrlük, Nükleer, Ölümüne, Ölünmek, Önermek, Önlemek, Örgütlü, Örkleme, Örtenek, Örtülme, Örtünme, Örülmek, Ötürmek, Tükenme, Tükürme, Tünemek, Türemek, Türkmen, Ünlemek, Ünletme, Üretken, Üretmek,

6 Harfli Kelimeler

Gelmek, Germek, Germen, Glüten, Gökmen, Gömlek, Gömülü, Görele, Görkem, Görklü, Görmek, Götürü, Gülmek, Gümrük, Günlük, Günöte, Gürlek, Gürlük, Gütmek, Kement, Kengel, Kenger, Kenter, Kermen, Kertme, Kreten, Kültür, Küreme, Kürtün, Kürüme, Lektör, Lenger, Lüknet, Mertek, Ölünme, Ömürlü, Önerge, Önerme, Önleme, Örgülü,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elgün, Elmek, Engel, Enlem, Enöte, Entel, Ergen, Erken, Ermek, Etken, Etmek, Etmen, Gelen, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren, Germe, Gölek, Gölet, Gölük, Gömük, Gömüt, Gönül, Görme, Görüm, Gülme, Gülük, Gülüt, Gümül, Günlü, Gürün, Gütme, Kelem, Keler, Kemer, Kemre,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Emet, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Erte, Etek, Eten, Eter, Etme, Gele, Gene, Getr, Göle, Gömü, Göre, Görk, Görü, Grek, Gren, Güme, Günü, Güre, Kele, Keme, Kene, Kent, Kere, Kete, Köle, Köre, Kötü, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Ekü, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gök, Göl, Gön, Göt, Gül, Güm, Gün, Gür, Kel, Kem, Ker, Ket, Kör, Kül, Kür, Küt, Lök, Lük, Men, Met, Nem, Net, Öge, Öke, Ölü, Örk, Örü, Öte, Ret, Tek, Tel, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Et, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Nü, Ön, Re, Te, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.