GÖRÜNGÜBİLİMSEL (TDK)

Görüngübilimle ilgili.

Görüngübilimsel kelimesi baş harfi G son harfi L olan bir kelime. Başında G sonunda L olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi B , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi M , onüçüncü harfi S , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi L . Başı G sonu L olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNGÜ Nedir?

Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.

GÖRÜNGÜBİLİM Nedir?

Algılanan görüngüler öğretisi, olaybilim, °fenomenoloji.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

B E G G L L M N R S Ö Ü Ü İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Belirgin, Bilimsel, Bingöllü, Bölümsel, Gliserin, Gülümser, Günsüler, Semirgin, Sömürgen, Süngerli,

7 Harfli Kelimeler

Belgili, Belirgi, Belirli, Besinli, Bilinme, Binilme, Bölmeli, Bölüngü, Bölünme, Bürünme, Gelirli, Gergili, Gerilim, Girilme, Gölgeli, Gönüllü, Görgülü, Görülme, Görünge, Görüngü, Görünme, Görünüm, Gübreli, Gülgüli, Gülünme, Günberi, Minibüs, Möbleli, Ölümüne, Ömürsün, Resimli, Rimelli, Silinme, Sömürge, Sönümlü, Süblime, Sülümen, Sümbüle, Sümbüli, Sürmeli,

6 Harfli Kelimeler

Belgin, Besili, Bilgin, Bingöl, Bismil, Bürüme, Gergin, Gerili, Gineli, Girgin, Gömülü, Göreli, Görsel, Grimsi, Gürgen, İmgeli, İnegöl, İnilme, İnmeli, Liseli, Lösemi, Mersin, Migren, Minber, Mineli, Nergis, Ölümlü, Ölünme, Ömerli, Ömürlü, Önemli, Örgülü, Örülme, Sergin, Serili, Single, Sömürü, Süline, Sümbül, Sünger,

5 Harfli Kelimeler

Begüm, Belgi, Belli, Bengi, Benli, Beril, Besin, Besni, Bilge, Bilgi, Bilim, Bilir, Bilme, Biner, Bingi, Binme, Birim, Birli, Bölen, Bölge, Bölme, Bölüm, Bürgü, Bürüm, Elgin, Elgün, Erbin, Ergin, Ermin, Gelin, Gelir, Gergi, Gerim, Giren, Girim, Girme, Göbel, Gölge, Gönül, Görgü,

4 Harfli Kelimeler

Beis, Beli, Beri, Besi, Bile, Bili, Bini, Biri, Böle, Bölü, Elim, Elli, Emin, Emir, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erim, Erin, Esim, Esin, Esir, Gemi, Geri, Gibi, Gine, Göle, Gömü, Göre, Görü, Gren, Gres, Gril, Güme, Günü, Güre, İbis, İbne, İbre,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Ben, Bin, Bir, Bön, Bre, Erg, Gem, Gen, Göl, Gön, Gri, Gül, Güm, Gün, Gür, İle, İni, İri, İrs, Leb, Lig, Lim, Lir, Lös, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Öge, Ölü, Örs, Örü, Sel, Sem, Sen, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Be, El, Em, En, Er, Es, Ge, İl, İm, İn, İs, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Ön, Re, Se, Si, Ün, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.