GÖRÜNÜRLERDE (TDK)

Ortalıkta, meydanda.

Görünürlerde kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R , onbirinci harfi D , onikinci harfi E . Başı G sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MEYDAN Nedir?


1 . Alan, saha: "Yüz binlerce asker sokakları, meydanları, kırları dolduruyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri: "Şehir kapılarının önündeki meydanlarda davul zurna çalınıyor, cirit, bar oynanıyordu."- A. H. Tanpınar.
3 . Bulunulan yer ve çevresi, ortalık: "Kileri kilitlemezdi, paraları meydanda dururdu."- Ö. Seyfettin.
4 . Fırsat, imkân veya vakit.
5 . Mevlevi tekkelerinde ayin yapılan yer.

MEYDANDA Nedir?

Ortada, belli, açık, aşikâr: "Bu genç bir deve idi. Semeri yoktu. Çok tüylü kamburu meydandaydı."- Ö. Seyfettin.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTALI Nedir?

Ortası olan: "Beş ortalı defter."- .

ORTALIK Nedir?


1 . Bulunulan yer, çevre: "Ortalık karanlık, bizi kimse görmez, merak etme."- P. Safa.
2 . İçinde bulunulan, yaşanılan ev, oda vb. yer: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmeden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.
3 . Yeryüzünün görünen bölümü, çevre, etraf: "Ortalıkta güneş olmadığı, hava yine bulutlu olduğu hâlde, tatlı bir aydınlık vardı."- S. F. Abasıyanık.
4 . Soyut anlamda yaşanan ortam: "Bu neşe ortalığa sirayet etti."- P. Safa.

ORTALIKTA Nedir?

Göz önünde, meydanda: "Demek ortalıkta geziyor, bir tarafa çekilmemiş, uyumamış."- R. H. Karay.

D E E G L N R R R Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Görünürlerde,

9 Harfli Kelimeler

Görünürde,

7 Harfli Kelimeler

Görünür,

6 Harfli Kelimeler

Döngel, Dülger, Gerdel, Gönder, Görele, Lenger, Ödünlü, Önerge, Örgülü,

5 Harfli Kelimeler

Denge, Döger, Dönel, Döner, Döngü, Dünür, Elden, Elgün, Ender, Engel, Erden, Ergen, Gelen, Genel, Geren, Göden, Gönül, Güdül, Günde, Günlü, Gürün, Ledün, Neler, Ölgün, Önder, Örgen, Örgün, Örülü, Rende, Ülger,

4 Harfli Kelimeler

Dere, Dren, Dürü, Eder, Elde, Eren, Gele, Gene, Göle, Göre, Görü, Gren, Güdü, Günü, Güre, Nere, Ödül, Ödün, Önel, Ören, Örge, Örgü, Reel, Röle, Ülen, Ünlü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Dün, Ede, Ege, Erg, Gen, Göl, Gön, Gül, Gün, Gür, Öge, Ölü, Örü, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Er, Ge, Le, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.