GÖRÜNÜRLÜK (TDK)

Görülebilen bir şeyin niteliği: "Sen bir yanında Fevzi Paşa, bir yanında İsmet Paşa ... üç genç subay görünürlüğünde oturdunuz."- R. E. Ünaydın.

Görünürlük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi Ü , yedinci harfi R , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜNÜR Nedir?


1 . Görünen, gözle görülebilen.
2 . mecaz Belli, apaçık göze çarpan.

İSMET Nedir?


1 - Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu, sililik.
2 - Dürüstlük, temizlik.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

PAŞA Nedir?


1 . Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan: "Talat Paşa. Ziya Paşa."- .
2 . askerlik Cumhuriyet döneminde general.
3 . sıfat, mecaz Uslu, ağırbaşlı: "O ne paşa çocuk."- .

SUBAY Nedir?

Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker: "Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin."- H. E. Adıvar.

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

G K L N R R Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Görünürlük,

7 Harfli Kelimeler

Görünür,

6 Harfli Kelimeler

Görklü, Günlük, Gürlük, Örgülü, Ürkülü, Ürünlü,

5 Harfli Kelimeler

Gölük, Gönül, Gülük, Günlü, Gürün, Ölgün, Önlük, Örgün, Örülü, Rükün,

4 Harfli Kelimeler

Görk, Görü, Günü, Ölük, Örgü, Örük, Ülkü, Ünlü, Ürkü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Gök, Göl, Gön, Gül, Gün, Gür, Kör, Kül, Kür, Lök, Lük, Ölü, Örk, Örü,

2 Harfli Kelimeler

Nü, Ön, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.