GÖRÜCÜLÜK (TDK)

Görücünün yaptığı iş: "Görücülüğe gitmek."- .

Görücülük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi C , altıncı harfi Ü , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

GİTMEK Nedir?


1 - Bir yere ulaşmak üzere yönelmek, varmak.
2 - Bir yerden ya da bir işten ayrılmak.
3 - Çıkmak, ulaşmak.
4 - Belli bir amaçla bir yere devam etmek ya da bir işle uğraşmak.
5 - Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak.
6 - Yakışmak, yaraşmak.
7 - Tüketilmek, harcanmak.
8 - Götürülmek, gönderilmek.
9 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek.
10 - Yürümek, yol almak. 1
1 - Dayanmak. 1
2 - Geçmek. 1
3 - Herhangi bir durumda olmak. 1
4 - Yok olmak, elden çıkmak. 1
5 - Ölmek. 1
6 - Başvurmak, yapmak. 1
7 - Bir şey zarar görmüş olmak. 1
8 - (Makine için) İşlemek, çalışmak. 1
9 - (Bir durum) Sürmek.
20 - Satılmak. 2
1 - Bir yere, etkinliğe devam etmek. 2
2 - Yönelme durumundaki adla kalıplaşarak kullanılır. 2
3 - Sürerlik eylemleri kurar.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜCÜ Nedir?

Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse: "Zengin olduğumuz için görücüler, bizim bu uzak köşke gelmekten usanmıyorlar."- Ö. Seyfettin.

C G K L R Ö Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Görücülük,

8 Harfli Kelimeler

Örücülük,

7 Harfli Kelimeler

Gülücük,

6 Harfli Kelimeler

Gölcük, Görklü, Görücü, Gürlük, Örgücü, Örgülü, Ülkücü, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Gölük, Gücük, Gülcü, Gülük, Gürcü, Örücü, Örülü,

4 Harfli Kelimeler

Görk, Görü, Gücü, Ölük, Örgü, Örük, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Gök, Göl, Gül, Gür, Kör, Kül, Kür, Lök, Lük, Öcü, Ölü, Örk, Örü,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.