GÖRÜŞMECİ (TDK)

Görüşmeye giden kimse: "İki ülke arasında yapılan görüşmelere görüşmeci olarak katıldı."- .

Görüşmeci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

GÖRÜŞME Nedir?

Görüşmek işi, mülakat, müzakere.

GÖRÜŞMECİ Nedir?

Görüşmeye giden kimse: "İki ülke arasında yapılan görüşmelere görüşmeci olarak katıldı."- .

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

C E G M R Ö Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Görüşmeci,

7 Harfli Kelimeler

Görümce, Görüşme,

6 Harfli Kelimeler

Gercüş, Göreci, Görmüş, Örümce,

5 Harfli Kelimeler

Erciş, Ermiş, Gerim, Geriş, Girme, Gömüş, Görme, Görüm, Görüş, Güreş, Merci, Müşir, Recim, Üremi,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ecir, Emir, Emiş, Ergi, Erim, Eriş, Gemi, Geri, Gişe, Göce, Gömü, Göre, Görü, Güce, Güme, Güre, İmge, Meri, Müge, Ömür, Örge, Örgü, Örme, Örüm, Örüş, Öşür, Remi, Şeci, Şeri, Ürem, Üşme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Erg, Gem, Gri, Güm, Gür, Mir, Öcü, Öge, Örü, Şem, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, Er, Eş, Ge, İm, İş, Me, Mi, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.