GÖNYEBURUN (TDK)

Marangozculukta parçaları 90° lik açı yapacak biçimde birleştirme.

Gönyeburun kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Y , beşinci harfi E , altıncı harfi B , yedinci harfi U , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi N . Başı G sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

MARANGOZ Nedir?

Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

B E G N N R U U Y Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bungun,

5 Harfli Kelimeler

Burgu, Burun, Buyur, Gönen, Gönye, Örgen, Uygun, Uygur,

4 Harfli Kelimeler

Buru, Ebru, Göre, Gren, Guru, Ören, Örge, Uyur, Yöre,

3 Harfli Kelimeler

Ben, Bey, Bön, Bre, Bun, Erg, Gen, Gön, Ney, Nur, Öge, Rey, Run, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Be, Bu, En, Er, Ey, Ge, Ne, Ön, Re, Un, Ur, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.