GÖNÜLSÜZCE (TDK)

İsteksiz bir biçimde, istemeyerek: "Dizginleri tartıyor, kamçısı ile gönülsüzce vuruyor."- M. Ş. Esendal.

Gönülsüzce kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi S , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi E . Başı G sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GÖNÜLSÜZCE Nedir?

İsteksiz bir biçimde, istemeyerek: "Dizginleri tartıyor, kamçısı ile gönülsüzce vuruyor."- M. Ş. Esendal.

İSTEKSİZ Nedir?


1 . Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz: "İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı."- Ç. Altan.
2 . zarf İsteksizce: "Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor."- R. H. Karay.

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

KAMÇI Nedir?


1 . Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı: "İnce ve uzun parmaklı elleri kamçı tutmasını bilmiyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . denizcilik Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat.
3 . biyoloji Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

C E G L N S Z Ö Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gönülsüzce,

8 Harfli Kelimeler

Gönülsüz,

6 Harfli Kelimeler

Güncel, Özünlü, Süzgün,

5 Harfli Kelimeler

Elgün, Göcen, Göncü, Gönül, Gözcü, Gözlü, Gücün, Gülcü, Günce, Günlü, Güzel, Güzün, Ölgün, Öncel, Öncül, Önsel, Özgül, Özgün, Öznel, Özsel, Sözce, Sözcü, Sözel, Sözlü, Sülün, Süngü, Süzgü, Ünsüz, Üzgün,

4 Harfli Kelimeler

Göce, Göle, Göze, Güce, Gücü, Günü, Lens, Önce, Öncü, Önel, Özel, Özen, Özge, Özgü, Özlü, Özne, Sezü, Süne, Ülen, Ünlü, Üzgü,

3 Harfli Kelimeler

Cüz, Gen, Gez, Göl, Gön, Göz, Gül, Gün, Güz, Lös, Öcü, Öge, Ölü, Öze, Sel, Sen, Söz, Zen, Zül,

2 Harfli Kelimeler

Ce, El, En, Es, Ge, Le, Ne, Nü, Ön, Öz, Se, Ün, Üs, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.