GÖNÜLDEŞ (TDK)

Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost.

Gönüldeş kelimesi baş harfi G son harfi Ş olan bir kelime. Başında G sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi L , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş . Başı G sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

CANDAN Nedir?


1 . İçten, yürekten, gönülden, samimi.
2 . zarf İçtenlikle, istekle, ilgiyle: "Onlar da ilk defa candan alkışlamanın o güzel tadını tadıyorlardı."- T. Buğra.

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

D E G L N Ö Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Döngel, Gülşen, Gündeş,

5 Harfli Kelimeler

Dönel, Döngü, Dönüş, Döşlü, Elgün, Göden, Gödeş, Gönül, Günde, Güneş, Ledün, Ölgün, Şölen, Ündeş,

4 Harfli Kelimeler

Göle, Ödül, Ödün, Ölüş, Önel, Ülen, Üleş,

3 Harfli Kelimeler

Döl, Döş, Dün, Düş, Gen, Göl, Gön, Gül, Gün, Leş, Öge, Ölü, Şen,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Eş, Ge, Le, Ne, Nü, Öd, Ön, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.