GÖMGÖK (TDK)


1 . Masmavi.
2 . Olgunlaşmamış.

Gömgök kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi M , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ö , altıncı harfi K . Başı G sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MASMAVİ Nedir?

Her yanı mavi, gömgök: "Gökyüzü mavi, masmaviydi/ Güneş gittikçe ısıtıyordu."- O. V. Kanık.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLAŞMA Nedir?

Olgunlaşmak işi: "Çocuğun gelişmesi bir ölçüde olgunlaşma, bir ölçüde öğrenme yoluyla olur."- .

G G K M Ö Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gömgök,

3 Harfli Kelimeler

Gök,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.