GÖKTÜRKÇE (TDK)


1 . Göktürk dili, Orhon Türkçesi, Köktürkçe.
2 . sıfat Bu Türkçeyle yazılmış olan.

Göktürkçe kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E . Başı G sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖKTÜRK Nedir?

VI-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya'da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse, Köktürk.

KÖKTÜRKÇE Nedir?

Göktürkçe.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

TÜRKÇESİ Nedir?

Açık söylemek gerekirse, açıkçası: "Türkçesi, sen bu işi beceremedin."- .

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E G K K R T Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Göktürkçe,

7 Harfli Kelimeler

Göktürk,

6 Harfli Kelimeler

Gökçek, Kürtçe, Türkçe,

5 Harfli Kelimeler

Çökek, Çökük, Çörek, Çörkü, Çörtü, Göçer, Göçük, Gökçe, Köçek, Kökçü, Körük, Kötek, Kükre, Kürek, Kütör, Örgüt, Örtük, Ürkek,

4 Harfli Kelimeler

Getr, Göçü, Göre, Görk, Görü, Grek, Güre, Köre, Kötü, Küre, Kürk, Kürt, Ökçe, Örek, Örge, Örgü, Örtü, Örük, Ötre, Terk, Töre, Trük, Türe, Türk, Üçer,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çük, Ekü, Erg, Erk, Geç, Göç, Gök, Göt, Güç, Gür, Kek, Ker, Ket, Kök, Kör, Kür, Küt, Öge, Öke, Örk, Örü, Öte, Ret, Tek, Ter, Tör, Tür, Üre,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Er, Et, Ge, Ke, Öç, Re, Te, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.