GÖKKUZGUNUMSULAR (TDK)

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

Gökkuzgunumsular kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi G , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi U , onbirinci harfi M , onikinci harfi S , onüçüncü harfi U , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi A , Başı G sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

AĞAÇKAKAN Nedir?

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ÇOBAN Nedir?

Koyun, keçi, sığır, manda sürülerini otlatan kimse: "Çoban kaval çaldı sordu bülbüle / Sürülerim hani, ovam nerede?"- Z. Gökalp.

ÇOBANALDATAN Nedir?

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir kuş türü, keçisağan (Caprimulgus europaeus).

GÖKKUZGUN Nedir?

Gökkuzgunumsular takımının gökkuzgungiller familyasından, başı, kanatları mavi, boyun ve karnı yeşil göçücü kuş (Coracias garrulus).

GÖKKUZGUNLAR Nedir?

Kuşlar sınıfının, gökkuzgunumsular takımına giren bir alt takımı.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

SAĞAN Nedir?

Kırlangıca benzeyen hızlı uçan küçük bir kuş.

SAĞANLAR Nedir?

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının, gökkuzgunumsular takımının bir alt takımı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A G G K K L M N R S U U U U Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gökkuzgunlar,

11 Harfli Kelimeler

Kurumsuzluk,

9 Harfli Kelimeler

Gökkuzgun, Nursuzluk,

8 Harfli Kelimeler

Aksungur, Kurgusal, Kurgusuz, Kurulmak, Kurumsal, Kurumsuz, Kuskunlu, Sungurlu, Sunulmak, Zakkumlu,

7 Harfli Kelimeler

Guguklu, Kanguru, Kulunuz, Kurgulu, Kurulma, Kuruluk, Kurumak, Kurumlu, Kusurlu, Kuzuluk, Namuslu, Rumuzlu, Sunulma, Uskumru, Uskurlu, Uzunluk,

6 Harfli Kelimeler

Arzulu, Göksun, Karluk, Klasör, Köknar, Kumluk, Kumral, Kumsal, Kumsuz, Kurgan, Kurmak, Kurnaz, Kursak, Kurulu, Kuruma, Kuskun, Kusmak, Kusmuk, Kuzgun, Kuzulu, Langur, Murgul, Musluk, Nursuz, Rölans, Rulman, Rumluk, Rusluk, Sungur, Sunmak, Ulumak, Uskuru, Zakkum,

5 Harfli Kelimeler

Almus, Armuz, Guguk, Kamus, Karun, Krank, Kukla, Kulak, Kulun, Kuman, Kumar, Kumla, Kumlu, Kumru, Kumsu, Kumuk, Kumul, Kurak, Kural, Kuram, Kurgu, Kurma, Kurna, Kurul, Kurum, Kusma, Kusur, Kuzum, Lugar, Makul, Makus, Marul, Maruz, Masnu, Masör, Masöz, Masun, Mazur, Mukus, Muska,

4 Harfli Kelimeler

Aksu, Akur, Aruz, Arzu, Gang, Gark, Görk, Gram, Gurk, Guru, Kamu, Kars, Kask, Klan, Klas, Kral, Kuka, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kurs, Kuru, Kuzu, Mark, Marn, Mars, Mask, Maun, Raks, Ruam, Sagu, Sual, Sulu, Suma, Suna, Sunu, Sura, Ulak, Ulam,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Aks, Alg, Ark, Arz, Ask, Gag, Gak, Gam, Gar, Gaz, Gök, Göl, Gön, Göz, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kaz, Kök, Kör, Kös, Köz, Kul, Kum, Kur, Kuz, Lak, Lam, Lan, Laz, Lök, Lös, Mal, Mas, Muz, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, As, Az, La, Ön, Öz, Ra, Su, Un, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.