GÖKKUZGUNGİLLER (TDK)

En iyi bilinen türü gökkuzgun olan gökkuzgunumsular takımının, gökkuzgunlar alt takımına giren bir familya.

Gökkuzgungiller kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi Z , yedinci harfi G , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi L , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı G sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GÖKKUZGUN Nedir?

Gökkuzgunumsular takımının gökkuzgungiller familyasından, başı, kanatları mavi, boyun ve karnı yeşil göçücü kuş (Coracias garrulus).

GÖKKUZGUNLAR Nedir?

Kuşlar sınıfının, gökkuzgunumsular takımına giren bir alt takımı.

GÖKKUZGUNUMSULAR Nedir?

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

E G G G K K L L N R U U Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gökkuzgungiller,

11 Harfli Kelimeler

Gugukgiller,

9 Harfli Kelimeler

Gökkuzgun,

8 Harfli Kelimeler

Gölgelik, Örneklik, Özerklik, Öznellik,

7 Harfli Kelimeler

Gölgeli, Görelik, Gulgule, Klinker, Kökenli, Kölelik, Kuzguni, Örenlik, Özellik, Uzgören,

6 Harfli Kelimeler

Genlik, Gergin, Gezgin, Gezlik, Göreli, Gözeli, İnegöl, Kellik, Köleli, Kulluk, Kuzgun, Kuzine, Ökelik, Özelik, Özenli, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Ellik, Ergin, Erkin, Erkli, Erlik, Erzin, Ezgin, Gelin, Gelir, Geniz, Gergi, Geriz, Giren, Gölek, Gölge, Gözer, Grizu, Guguk, İlkel, İzlek, Kelik, Kelli, Keriz, Kerki, Kiler, Köken, Kulle, Kulun, Kurgu, Kurul, Kuzen, Kuzin, Liken, Likör, Nezir, Nikel, Nurlu, Öneri, Örgen,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Elik, Elli, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Ezgi, Ezik, Geri, Gezi, Gine, Göle, Göre, Görk, Göze, Grek, Gren, Gril, Gurk, Guru, İglu, İken, İlke, İlle, İnek, Kile, Klik, Köle, Köre, Kriz, Kule, Kulu, Kuru, Kuzu, Link,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erg, Erk, Gen, Gez, Giz, Gök, Göl, Gön, Göz, Gri, İle, İlk, Kek, Kel, Ker, Kez, Kik, Kil, Kin, Kir, Kök, Kör, Köz, Kul, Kur, Kuz, Lig, Lir, Lök, Nur, Öge, Öke, Örk, Öze, Run, Ruz, Ulu, Zen, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Ön, Öz, Re, Un, Ur, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.