GÖKDELEN (TDK)

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı: "Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu."- N. Eray.

Gökdelen kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N . Başı G sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYDIN Nedir?


1 . Işık alan, ışıklı, aydınlık: "Aydın bir oda."- .
2 . Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver: "Akşam gazetesi, yurt aydınlarıyla konuşarak bizde niçin yazar yetişmediğinin sebeplerini araştırdı."- O. V. Kanık.
3 . Kolayca anlaşılacak kadar açık, vazıh (söz veya yazı).

CADDE Nedir?

Şehir içinde ana yol: "Anafartalar Caddesi."- .

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

GÖKDELEN Nedir?

Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı: "Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu."- N. Eray.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

KATLI Nedir?


1 . Katlanmış, bükülmüş: "Katlı mendilleri dolaba koydu."- .
2 . Katı veya katları olan: "Yolun sonunda iki katlı eski bir bina yükseliveriyordu."- S. F. Abasıyanık.

OTUZ Nedir?


1 . Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 30, XXX rakamlarının adı.
3 . sıfat, matematik Üç kere on, yirmi dokuzdan bir artık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

D E E G K L N Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gökdelen,

6 Harfli Kelimeler

Döngel, Kengel, Ödenek,

5 Harfli Kelimeler

Denek, Denge, Dölek, Dönek, Dönel, Elden, Engel, Gelen, Genel, Göden, Gölek, Ödlek,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Denk, Elde, Elek, Enek, Gele, Gene, Göle, Kele, Kene, Köle, Leke, Önel,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Döl, Ede, Ege, Eke, Elk, Gen, Gök, Göl, Gön, Kel, Lök, Öge, Öke,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, En, Ge, Ke, Le, Ne, Öd, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.