GÖKBİLİMCİ (TDK)

Gökbilimle uğraşan bilgin, °astronom.

Gökbilimci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİN Nedir?

Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

GÖKBİLİM Nedir?

Gökcisimlerinin konumlarını, devinimlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, °felekiyat, °astronomi.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

B C G K L M Ö İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Bilgici, Bilimci, Kilimci,

6 Harfli Kelimeler

Bilici, İbikli,

5 Harfli Kelimeler

Bicik, Bilgi, Bilim, İkici, İkili, İklim, İlmik, İmbik, İmlik, Kilim,

4 Harfli Kelimeler

Bili, Gibi, İbik, İlgi, İlik, İlim, Kimi,

3 Harfli Kelimeler

Cim, Gök, Göl, İki, İlk, Kil, Kim, Lig, Lim, Lök, Mil,

2 Harfli Kelimeler

İl, İm, Ki, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.