GÖKÇÜL (TDK)


1 . Maviye çalan renk.
2 . sıfat Bu renkte olan.
3 . sıfat Gökle ilgili, semavi.

Gökçül kelimesi baş harfi G son harfi L olan bir kelime. Başında G sonunda L olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi Ü , altıncı harfi L . Başı G sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALA Nedir?

Belli adlardan önce gelerek eyleme bağlanır ve adla ilgili bir çabukluk, süreklilik, dikkatsizlik anlamı katar.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SEMA Nedir?


1 - İşitme, duyma.
2 - Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgıların eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

SEMAVİ Nedir?

Gökle ilgili, göğe ilişkin: "Eski hayatımızda takvim semavi bir şeydi."- H. A. Yücel.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

G K L Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gökçül,

5 Harfli Kelimeler

Göçük, Gölük,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Öçlü, Ölçü, Ölük,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çük, Göç, Gök, Göl, Güç, Gül, Kül, Lök, Lük, Ölü,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.