GÖÇMENLİK (TDK)

Göçmen olma durumu, muhacirlik.

Göçmenlik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı G sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖÇMEN Nedir?


1 . Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: "Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız."- N. Araz.
2 . Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan).

MUHACİR Nedir?


1 . Göçmen: "Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik."- Ö. Seyfettin.
2 . Hz. Muhammed'e uyarak Mekke'den Medine'ye göç eden.

MUHACİRLİK Nedir?

Göçmenlik: "Yine o kadar muhacirlik olacak, çoluk çocuk meydanda kalacak."- Ö. Seyfettin.

E G K L M N Ç Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Göçmenlik,

8 Harfli Kelimeler

Gömlekçi,

7 Harfli Kelimeler

Gençlik,

6 Harfli Kelimeler

Çelmik, Çömlek, Geçkin, Gelmiç, Gemlik, Genlik, Göçmek, Göçmen, Gökmen, Gömlek, İnegöl, Ökçeli, Ölçmek, Önemli,

5 Harfli Kelimeler

Çekim, Çelgi, Çelik, Çelim, Çengi, Çilek, Çimek, Çimen, Çökel, Çökme, Elçim, Elgin, Emlik, Geçim, Gelin, Göçme, Gökçe, Gölek, Gömeç, İçlem, İçmek, İlenç, İlgeç, İlmek, İmleç, İmlek, İnmek, Kömeç, Liken, Melik, Miçel, Nemli, Nikel, Ölçek, Ölçme, Ölmek, Önlem,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Ekim, Ekin, Ekli, Elçi, Elik, Elim, Emik, Emin, Enik, Enli, Gemi, Genç, Gine, Göle, Gönç, İçel, İçme, İken, İlçe, İlke, İlme, İmge, İneç, İnek, İnme, Keçi, Kile, Köle, Lime, Linç, Link, Meni, Mine, Mink, Ökçe, Ölme,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çim, Çöl, Elk, Geç, Gem, Gen, Göç, Gök, Göl, Gön, İle, İlk, İnç, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lig, Lim, Lök, Meç, Men, Mil, Nem, Nim, Öge, Öke,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ge, İç, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Öç, Ön,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.