GÖÇERTİCİ (TDK)

Maden oçağında tavanı göçertmekle yükümlü itçi.

Göçertici kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı G sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖÇER Nedir?

Göçebe.

GÖÇERTME Nedir?

Göçertmek işi.

GÖÇERTMEK Nedir?

Bir şeyin çökmesine sebep olmak: "Bastığı yeri göçertiyor."- .

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

TAVA Nedir?


1 . Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap.
2 . Bu kapta pişmiş yemek: "Balık tavası. Ciğer tavası."- .
3 . madencilik Maden eritilen saplı pota: "Kurşun tavası."- .
4 . Kireç karıştırılan tekne.
5 . Deniz veya göllerde suların geri çekilmesiyle kuruyan bölüm.
6 . denizcilik Gemilerde borda iskelesinin alt başındaki sahanlık.
7 . Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü.

TAVAN Nedir?


1 . Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı: "Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi."- H. Taner.
2 . mecaz Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat: "Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."- .
3 . halk ağzında Çatı kiremidi.

YÜKÜMLÜ Nedir?

Bir şeyi yapma zorunluluğu olan, memur, mükellef: "Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlüdür."- Anayasa.

C E G R T Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Çergici,

6 Harfli Kelimeler

Geçici, Gerici, Getiri, Göçeri, Göreci, Töreci,

5 Harfli Kelimeler

Cirit, Geçit, Gerçi, Göçer, İçeri, İrice, İrite,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çiti, Ecir, Ergi, Etçi, Geri, Getr, Göce, Göre, İçit, İçre, İtçe, Örge, Ötre, Tire, Töre,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Çir, Çit, Erg, Eti, Geç, Göç, Göt, Gri, İri, İti, Öge, Öte, Ret, Ter, Tör,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Er, Et, Ge, İç, İt, Öç, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.