GÖÇERME (TDK)


1 . Göçermek işi.
2 . Bitkileri yerinden çıkarıp başka yere dikme.

Göçerme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi E . Başı G sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DİKME Nedir?


1 . Dikmek işi.
2 . Ahşap yapılarda pencere ve kapı yanlarına dikilen direklerden her biri.
3 . mecaz Bir evde aileyi sürdürecek olan tek çocuk.
4 . halk ağzında Ağaç, direk.
5 . halk ağzında Fidan, yeni dikilmiş fidan.
6 . denizcilik Yük kaldırmakta kullanılan bir direkli maçuna.
7 . matematik Dikey olan doğru veya düzlem, amut.

GÖÇERMEK Nedir?


1 . Bir kimseden diğer kimseye geçirmek, havale etmek, devretmek: "Arkadaşım işini bana göçerdi."- .
2 . Bitkileri yerinden, çıkarıp başka yere dikmek, değiştirmek, göçürmek.

YERİNDE Nedir?


1 . İyi, yeterli: "Binbaşı, uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde: "Yerinde konuşmak."- .
3 . zarf Durumunda: "Sıkılacak ne var, doktor onun babası yerinde."- M. Ş. Esendal.

E E G M R Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Göçerme,

5 Harfli Kelimeler

Çerge, Geçer, Geçme, Gemre, Gereç, Germe, Göçer, Göçme, Gömeç, Görme,

4 Harfli Kelimeler

Emeç, Erme, Geçe, Göre, Örge, Örme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Geç, Gem, Göç, Meç, Öge,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Em, Er, Ge, Me, Öç, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.