FUKUSGİLLER (TDK)

Suyosunlarından, gelgitli denizlerin kayalıklara yakın yerlerinde yetişen esmer bir yosun.

Fukusgiller kelimesi baş harfi F son harfi R olan bir kelime. Başında F sonunda R olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi S , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı F sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

ESMER Nedir?


1 . Siyaha çalan buğday rengi.
2 . Kurşuni renk: "Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi."- T. Buğra.
3 . sıfat Bu renkte olan.
4 . sıfat Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız: "Üzülüyor ama üzüntüsü, kızının esmer güzeli olmasına..."- S. F. Abasıyanık.

GELGİT Nedir?


1 - Boşuna gidip gelme.
2 - Ay ve Güneş'in yeryuvarı üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzünde, özellikle anadenizlerde su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, °meddücezir.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYALIK Nedir?

Kayası çok olan yer.

SUYOSUNLARI Nedir?

Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak ya da tel biçiminde tallıbitkiler altşubesi, °üşniye, °algler.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YOSUN Nedir?

Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.

E F G K L L R S U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Feliks, Rusluk,

5 Harfli Kelimeler

Ellik, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Ferik, Ferli, Fiske, Fresk, Gelir, İlkel, Kefil, Kefir, Kelli, Kesif, Kesir, Kiler, Kulis, Kulle, Kurgu, Kurul, Kusur, Refik, Resif, Resul, Sefil, Sefir, Sekil, Sergi, Serik, Sille, Sirke, Sufle, Suluk, Ulufe, Uskur,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Eksi, Elif, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Esik, Esir, Eski, File, Fire, Fule, Geri, Grek, Gres, Gril, Gurk, Guru, İglu, İlke, İlle, Kile, Kils, Kufi, Kule, Kulu, Kurs, Kuru, Lise, Reis, Risk, Seki, Serf, Seri, Sirk, Skif, Sulu, Sure,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erg, Erk, Fek, Fel, Fer, Fes, Fil, Flu, Ful, Gri, İle, İlk, İrs, Kel, Ker, Kes, Kil, Kir, Kul, Kur, Lef, Lif, Lig, Lir, Ruf, Rus, Sek, Sel, Ser, Sif, Sik, Ski, Sur, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Es, Fe, Ge, İl, İs, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Su, Uf, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.