FRİTÖZ (TDK)

Yiyecekleri özellikle patatesi kızartmaya yarayan özel kap.

Fritöz kelimesi baş harfi F son harfi Z olan bir kelime. Başında F sonunda Z olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ö , altıncı harfi Z . Başı F sonu Z olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KIZARTMA Nedir?


1 . Kızartmak işi.
2 . Kızartılarak hazırlanmış yemek: "Kabak kızartması. Patlıcan kızartması."- .
3 . sıfat Kızartılarak pişirilmiş: "Kızartma et."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

PATA Nedir?

Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma.

PATAT Nedir?

Peltek konuşan, kekeme.

PATATES Nedir?


1 . Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum).
2 . Bu bitkinin toprak altında oluşan, nişastaca zengin, yenebilen yumruları: "Ben biraz zeytin, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

F R T Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Fritöz,

4 Harfli Kelimeler

Fötr, Friz, Örfi, Zift,

3 Harfli Kelimeler

Fit, Örf, Tiz, Tör, Töz, Zir,

2 Harfli Kelimeler

İt, İz, Öf, Öz, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.