FRİJİDİTE (TDK)

Kadında cinsel isteksizlik.

Frijidite kelimesi baş harfi F son harfi E olan bir kelime. Başında F sonunda E olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi J , beşinci harfi İ , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi E . Başı F sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

İSTEKSİZ Nedir?


1 . Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz: "İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı."- Ç. Altan.
2 . zarf İsteksizce: "Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor."- R. H. Karay.

İSTEKSİZLİK Nedir?

İsteksiz olma durumu: "Eskisi gibi çalışmaktan zevk almıyordu. İçinde anlaşılmaz bir isteksizlik vardı."- R. N. Güntekin.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

D E F J R T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Frijidite,

7 Harfli Kelimeler

Difteri,

5 Harfli Kelimeler

Fitre, İfrit, İrite, Redif, Rijit, Terfi,

4 Harfli Kelimeler

Defi, Deri, Dert, Diri, Fert, Fide, Fire, Reji, Tire,

3 Harfli Kelimeler

Def, Edi, Eti, Fer, Fit, İde, İri, İti, Jet, Ret, Tef, Ter,

2 Harfli Kelimeler

De, Er, Et, Fe, İt, Je, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.