FOTOMEKANİK (TDK)

Fotoğraftan baskı klişesi elde etmek için uygulanan her türlü yöntem.

Fotomekanik kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı F sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASKI Nedir?


1 . Bir eserin basılış biçimi veya durumu, print: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar.
2 . Bası sayısı: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."- .
3 . Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon: "Sözlüğün yeni baskısı."- .
4 . Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı: "Etek baskısı."- .
5 . Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı.
6 . Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres.
7 . spor Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.
8 . ruh bilimi Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

FOTO Nedir?


1 . Işık.
2 . Fotoğraf.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

KLİŞE Nedir?


1 . Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha: "Klişecilik sanatını usta bir klişeci kadar bildiği hatta kendisi de klişe yaptığı için, siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır."- Y. Z. Ortaç.
2 . sıfat, mecaz Basmakalıp (söz, görüş vb.): "Söylediği sözün klişe olduğunu, bir yazarın klişelerle yazmamak zorunda olduğunu kabul etmez o."- N. Cumalı.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UYGU Nedir?

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A E F K K M N O O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fotomekanik,

8 Harfli Kelimeler

Ekonomik, Kakofoni, Kamineto,

7 Harfli Kelimeler

Ekonomi, Fonetik, Konfeti, Mekanik,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, Atomik, Etamin, Fantom, İkamet, Kafein, Kaknem, Kaotik, Kemani, Kimono, Kokain, Kokona, Komita, Komite, Konmak, Kontak, Makine, Matine, Menafi, Otoman, Tekfin, Tekman, Teknik, Temkin, Tokmak,

5 Harfli Kelimeler

Afoni, Akemi, Akont, Aktif, Anemi, Anime, Anket, Antik, Atfen, Emtia, Etkin, Etnik, Fanti, Fenik, Fitne, Fonem, İkame, İmkan, İnfak, İnmek, İntak, İtmek, Kaime, Kamet, Kanto, Keman, Kemik, Keton, Kofti, Koket, Kokma, Kokot, Komik, Komot, Konak, Konik, Konma, Kotan, Koton, Maket,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Akik, Akim, Akit, Akne, Amfi, Amin, Amit, Anif, Anot, Atik, Atom, Ekim, Ekin, Ekti, Eman, Emik, Emin, Enam, Enik, Etik, Etki, Faik, Fani, Fena, Fent, Fink, Fino, Font, Fota, Foto, İane, İfna, İfta, İken, İkna, İkon, İman, İnak, İnam,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Ate, Ati, Eko, Eti, Fak, Fan, Fek, Fen, Fin, Fit, Fok, Fon, İfa, İka, İma, İta, Kak, Kam, Kan, Kat, Kek, Kem, Ket, Kik, Kim, Kin, Kit, Kof, Kok, Kom, Kot, Mai, Mat, Men, Met,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, An, At, Ek, Em, En, Et, Fa, Fe, İm, İn, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Of, Ok, Om, On, Ot, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.