FOSFORIŞIL (TDK)

Fosforışı özelliği olan: "Başlıca fosforışıl cisimler kalsiyum sülfür, radyum sülfür, stronsiyum sülfür ve çinko sülfürdür."- .

Fosforışıl kelimesi baş harfi F son harfi L olan bir kelime. Başında F sonunda L olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi F , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L . Başı F sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİSİM Nedir?


1 - Boşlukta, uzayda yer dolduran, elle tutulan her şey.
2 - Gövde, beden, °vücut.

ÇİNKO Nedir?


1 . Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya (simgesi Zn).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Odamız yaz günleri çinko damın altında yanar durur."- O. V. Kanık. çinko (II) isim (çi'nko) İtalyanca cinque
1 . Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını doldurma: "Tombalada hem birinci hem de ikinci çinkoyu o yaptı."- .
2 . ünlem Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk olarak doldurduğunda kazandığını bildiren ve açıkça söylenen söz.

FOSFORIŞI Nedir?

Bazı cisimlerin veya canlı varlıkların normal sıcaklığında hissedilir bir artış olmadan karanlıkta ışık verme özelliği.

FOSFORIŞIL Nedir?

Fosforışı özelliği olan: "Başlıca fosforışıl cisimler kalsiyum sülfür, radyum sülfür, stronsiyum sülfür ve çinko sülfürdür."- .

KALSİYUM Nedir?

Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,5
5 olan, 84
5 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

RADYUM Nedir?

Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,0
5 olan, 700 °C'de eriyen, 189
8 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra): "Küçük ve radyum mineli zarif bir saat çıkardı."- Ö. Seyfettin.

STRONSİYUM Nedir?

Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, yoğunluğu 2,
6 olan, 77
1 °C'de eriyen, doğada bazı maden filizlerinde bulunan sarı bir element (simgesi Sr).

SÜLF Nedir?

Kükürt.

SÜLFÜR Nedir?

Kükürdün başka bir elementle yaptığı birleşik.

F F I I L O O R S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fosforışıl,

9 Harfli Kelimeler

Fosforışı,

7 Harfli Kelimeler

Florışı,

6 Harfli Kelimeler

Fosfor,

5 Harfli Kelimeler

Sıfır, Sırlı,

4 Harfli Kelimeler

Flor, Floş, Fors, Isıl, Işıl, Sırf, Solo,

3 Harfli Kelimeler

Fır, Fol, Fos, Foş, Isı, Lor, Loş, Rol, Sır, Sof, Sol, Şor,

2 Harfli Kelimeler

Of, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.