FOSFATLAMAK (TDK)


1 . Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek.
2 . Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak.

Fosfatlamak kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi S , dördüncü harfi F , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı F sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FOSFAT Nedir?

Fosforik asidin tuzu ya da esteri.

FOSFATLI Nedir?

İçinde fosfat olan: "Fosfatlı yapay gübre."- .

GÜBRE Nedir?

Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre: "Dünyanın masrafını yapmış, araba araba toprak, gübre taşıtmıştır."- T. Buğra.

KORUYUCU Nedir?


1 . Koruyan kimse, muhafız.
2 . Himaye eden, kollayıcı, hami.
3 . sıfat Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

MADENSEL Nedir?


1 . Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik: "Madensel bir renk."- .
2 . Madenden yapılmış.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

OLUŞTURMAK Nedir?

Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek: "Bu kahraman orduyu doğuran ve oluşturan bu millet var oldukça: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"- B. Felek.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A A A F F K L M O S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Fosfatlamak,

10 Harfli Kelimeler

Fosfatlama,

9 Harfli Kelimeler

Fakslatma, Foslatmak,

8 Harfli Kelimeler

Fakslama, Foslamak, Foslatma, Otalamak, Saklatma, Stoklama, Taslamak, Toslamak,

7 Harfli Kelimeler

Aksatma, Atlamak, Foslama, Kalafat, Katlama, Kotlama, Oflamak, Oksalat, Otalama, Otlamak, Saklama, Taslama, Toslama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Aklama, Aksama, Aksata, Asalak, Asfalt, Atamak, Atlama, Atomal, Falaka, Fosfat, Kaloma, Mafsal, Maksat, Malafa, Maskot, Maslak, Oflama, Oklama, Otamak, Otlama, Salata, Salmak, Satmak, Solmak, Somata, Taslak,

5 Harfli Kelimeler

Aftos, Akala, Aksam, Alaka, Almak, Askat, Asmak, Atama, Atlas, Atmak, Fakat, Falso, Faska, Fatsa, Flama, Kalas, Kalfa, Kalma, Kasma, Katma, Lasta, Lokma, Makas, Makat, Makta, Malak, Masal, Masat, Matla, Molas, Olmak, Otama, Otlak, Sakaf, Sakal, Sakat, Salak, Salam, Salat, Salma,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Afat, Akma, Alfa, Alma, Alto, Amal, Asal, Asla, Asma, Atak, Atma, Atol, Atom, Faal, Faks, Flok, Folk, Fota, Kafa, Kala, Kama, Kaos, Kasa, Kast, Klas, Kofa, Kola, Koma, Kosa, Kota, Laka, Lama, Laso, Lata, Lota, Mala, Malt, Masa,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Aka, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Asa, Ask, Ast, Ata, Fak, Fal, Fas, Fok, Fol, Fos, Kal, Kam, Kas, Kat, Kof, Kol, Kom, Kot, Laf, Lak, Lam, Lok, Lot, Mal, Mas, Mat, Oma, Saf, Sak, Sal, Sam, Sof, Sol,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, As, At, Fa, La, Of, Ok, Ol, Om, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.