FORSLU (TDK)


1 . Üzerine fors çekilmiş (gemi, otomobil).
2 . mecaz Sözü geçer, güçlü.

Forslu kelimesi baş harfi F son harfi U olan bir kelime. Başında F sonunda U olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi U . Başı F sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

FORS Nedir?


1 . Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak.
2 . mecaz Söz geçirirlik, saygınlık.
3 . mecaz Gösterişlilik.
4 . denizcilik Gidon.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

GÜÇLÜ Nedir?


1 . Gücü olan, kuvvetli, yavuz: "Hele kendini güçlü hissederse tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan.
2 . Şiddeti çok olan.
3 . mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.
4 . mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OTOMOBİL Nedir?

Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı: "Otomobiller, atlar, arabalar coşkun bir sel uğultusu ile geçiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

F L O R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Forslu,

4 Harfli Kelimeler

Flor, Fors, Olur, Rulo, Sofu, Soru,

3 Harfli Kelimeler

Flu, Fol, Fos, Ful, Lor, Rol, Ruf, Rus, Sof, Sol, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Of, Ol, Su, Uf, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.