FORMİKA (TDK)

Fenol formol reçinesine batırılmış ve yüzeyi yapay reçine ile kaplanmış birkaç kat kâğıttan oluşan ve çoğu marangozlukta kullanılan bir çeşit madde.

Formika kelimesi baş harfi F son harfi A olan bir kelime. Başında F sonunda A olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi R , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi A . Başı F sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

FENOL Nedir?

Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.

FORMOL Nedir?

Formaldehidin yüzde kırklık değişik sulu çözeltisine verilen ad.

KAPLAN Nedir?

Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya'da yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan (Felis tigris).

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MARANGOZ Nedir?

Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta.

MARANGOZLUK Nedir?


1 . Marangozun işi: "Kasabada ustalarının yanında marangozluk öğrenenlerin de onların ardından göç ettikleri duyuluyordu."- N. Cumalı.
2 . Marangozun zanaatı.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

REÇİNE Nedir?


1 . Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı: "Ata Efendi, depoya yığılı kerestelerin reçine kokusundan hazzettiğini anladı."- N. Araz.
2 . kimya Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde.

YAPAY Nedir?


1 . Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: "Yapay gübre."- .
2 . Yapmacık.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

A F K M O R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Formika,

5 Harfli Kelimeler

Amorf, Fakir, Firak, Firma, Forma, İkram, Kafir, Kofra, Komar, Makro, Marki, Mikro,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akor, Amfi, Amir, Amor, Arif, Faik, Fakr, Fark, Fora, Form, Frak, İmar, Kafi, Kaim, Kari, Karo, Kira, Kofa, Koma, Komi, Kora, Krom, Maki, Mark, Mika, Mira, Moka, Okar, Orak, Rami, Rika, Roka,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ari, Ark, Fak, Far, Fok, İfa, İka, İma, Kam, Kar, Kim, Kir, Kof, Kom, Kor, Mai, Mir, Mor, Oma, Ora, Raf, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, Ar, Fa, İm, Ki, Mi, Of, Ok, Om, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.