FONOGRAF (TDK)

Gramofon: "Kapıya daha yakın bir yerde belki o yüzden girerken farkına varamadığım bir de borulu fonograf."- A. İlhan.

Fonograf kelimesi baş harfi F son harfi F olan bir kelime. Başında F sonunda F olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi O , üçüncü harfi N , dördüncü harfi O , beşinci harfi G , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi F . Başı F sonu F olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

BORULU Nedir?

Borusu olan: "Kapıya daha yakın bir yerde belki o yüzden girerken farkına varamadığım bir de borulu fonograf."- A. İlhan.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

FONOGRAF Nedir?

Gramofon: "Kapıya daha yakın bir yerde belki o yüzden girerken farkına varamadığım bir de borulu fonograf."- A. İlhan.

GRAM Nedir?

Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

GRAMOFON Nedir?

Önceden özel bir madde üzerine kaydedilmiş sesleri, istenildiğinde dinleten alet, sesyazar, fonograf: "Bu gramofonda, haftada bir, izahlı müzik dinliyorduk."- H. Taner.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

YÜZDEN Nedir?

Bundan dolayı anlamındaki bu yüzden deyiminde geçer.

A F F G N O O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fonograf,

5 Harfli Kelimeler

Argon, Organ,

4 Harfli Kelimeler

Argo, Fora, Onar, Oran,

3 Harfli Kelimeler

Fan, Far, Fon, Gaf, Gar, Nar, Ona, Ora, Org, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, An, Ar, Fa, Of, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.