FLAMANGİLLER (TDK)

Kuşlar sınıfının leyleksiler takımına bağlı flamanlar alt takımının bir familyası.

Flamangiller kelimesi baş harfi F son harfi R olan bir kelime. Başında F sonunda R olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı F sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

FLAMANLAR Nedir?

Kuşlar sınıfının, leyleksiler takımının bir alt takımı.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

LEYLEKSİLER Nedir?

Kuşlar sınıfından leylekler, sümsükgiller, balıkçıllar ve flamanları içine alan omurgalı hayvanlar takımı.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A E F G L L L M N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Flamangiller,

8 Harfli Kelimeler

Gafilane,

7 Harfli Kelimeler

Agreman, Alengir, Alimane, Amirane, Arifane, Falname, Filaman, Fragman, Gerilla, İllegal, Lamelif, Mineral, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Aferin, Agrafi, Algler, Allame, Amiral, Argali, Eflani, Elaman, Ergani, Fangri, Fanila, Ferman, Flaman, Flanel, Frengi, Galeri, Garami, Laleli, Maaile, Maarif, Mangal, Marina, Menafi, Migren, Minare, Nafile, Rafine, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Afgan, Agami, Agraf, Alarm, Aleni, Allem, Alman, Anemi, Anime, Anlam, Arami, Arena, Arife, Elgin, Email, Ergin, Ermin, Falan, Faril, Ferli, Ferma, Figan, Filan, Filar, Final, Firma, Flama, Gafil, Gaile, Gelin, Gelir, Gerim, Giren, Girme, Grena, İmale, İmren, İrfan, Lagar, Lamel,

4 Harfli Kelimeler

Afal, Agel, Aile, Alan, Alem, Alfa, Alil, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amfi, Amil, Amin, Amir, Anal, Anam, Anif, Anma, Araf, Arif, Arma, Elan, Elif, Elim, Elli, Elma, Eman, Emin, Emir, Enam, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erim, Erin, Faal, Fail,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ala, Alg, Ali, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Ela, Erg, Fal, Fan, Far, Fel, Fen, Fer, Fil, Fin, Gaf, Gam, Gar, Gem, Gen, Gri, İfa, İla, İle, İma, Laf, Lal, Lam, Lan, Lef, Lif, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, Am, An, Ar, El, Em, En, Er, Fa, Fe, Ge, İl, İm, İn, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.