FLÜORIŞIL (TDK)

Flüorışı özelliği gösteren; floresan.

Flüorışıl kelimesi baş harfi F son harfi L olan bir kelime. Başında F sonunda L olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi L , üçüncü harfi Ü , dördüncü harfi O , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L . Başı F sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FLOR Nedir?

Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,26
5 olan, kokusu ozonu andıran, yeşilimtırak sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementi olan basit element (simgesi F).

FLORESAN Nedir?

Florışıl.

FLÜORIŞI Nedir?

Kimi cisimlerin aldıkları ışığın boyu daha uzun ışık ışınımlarını dönüştürmesi özelliği, °floresans.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

F I I L L O R Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Florışıl,

7 Harfli Kelimeler

Florışı,

4 Harfli Kelimeler

Flor, Floş, Işıl,

3 Harfli Kelimeler

Fır, Fol, Foş, Lor, Loş, Rol, Şor,

2 Harfli Kelimeler

Of, Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.