FİZYOPATOLOJİ (TDK)

Fizyoloji yöntemleri kullanılarak hastalıkların fizyolojik, fiziksel, kimyasal koşullarının incelenmesi.

Fizyopatoloji kelimesi baş harfi F son harfi İ olan bir kelime. Başında F sonunda İ olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Y , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi L , onbirinci harfi O , onikinci harfi J , onüçüncü harfi İ . Başı F sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

FİZYOLOJİ Nedir?

Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

FİZYOLOJİK Nedir?


1 . Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili: "Fizyolojik bir rahatsızlık."- .
2 . Normal, doğal olarak işleyen: "Fizyolojik durum."- .

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELENME Nedir?

İncelenmek işi.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

KOŞU Nedir?


1 . Koşarak yapılan yarış.
2 . At yarışı: "Koşuların sonuçlarından başka bir şey düşünmesini engelleyen bir hastalığa dönüşmüş."- N. Cumalı.

KOŞUL Nedir?


1 . Şart.
2 . Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.
3 . Bir şeyin kendi özelliğini kazanması için bulunması gereken durum, gerekli olan özellik: "Türk Eli'nin uluları bu koşullar altında yeni toprakların, yeni vatanların gereğini duyar olmuştu."- N. Araz.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A F J L O O O P T Y Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Fizyoloji,

8 Harfli Kelimeler

Patoloji, Tipoloji, Topoloji,

7 Harfli Kelimeler

İptizal, Pilotaj, Pizolit, Pozitif, Zooloji,

6 Harfli Kelimeler

Faizli, İptila, İtilaf, İzotop, Otoyol, Ozalit,

5 Harfli Kelimeler

Afili, Filiz, Filoz, Fitil, Fiyat, Folyo, İptal, İtila, İtlaf, İzafi, Lafzi, Latif, Lipit, Oflaz, Palto, Patoz, Pilot, Piyaz, Plati, Plato, Polat, Talip, Tayip, Tazip, Topal, Topaz, Topla, Zloti,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Atol, Ayol, Azil, Azit, Azol, Azot, Fail, Faiz, Fiil, Filo, Flit, Fota, Foto, Foya, İfta, İtap, İtfa, İyot, Lift, Lota, Ojit, Olay, Olta, Opal, Pati, Pili, Plaj, Polo, Pota, Tali, Tapi, Tayf, Tifo, Tipi, Tipo, Zail, Zait, Zapt, Zati,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ati, Fal, Fay, Faz, Fil, Fit, Fol, İfa, İla, İta, İti, İyi, Laf, Lap, Laz, Lif, Lop, Lot, Oya, Pal, Pat, Pay, Pil, Pof, Pot, Poy, Poz, Tal, Tay, Tip, Tiz, Tol, Top,

2 Harfli Kelimeler

Af, Al, At, Ay, Az, Fa, İl, İp, İt, İz, La, Of, Ol, Ot, Oy, Ta, Ti, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.