FİTNELİK (TDK)

Karıştırma, çekiştirme, ara bozma: "Nadide Hanım, onun bir fitneliği yüzünden altı ay Feridun Bey'le dargın durmuştu."- R. N. Güntekin.

Fitnelik kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı F sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

DARGIN Nedir?


1 . Darılmış olan, küskün: "Hasan Ağa büyük oğlu ile dargındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Soğuk, ilgisiz: "Annem, bahçe kapısında beni iki dargın kelime ile karşıladı."- Y. Z. Ortaç.

FERİ Nedir?


1 - Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan.
2 - İkinci dereceden.

FİTNE Nedir?


1 . Karışıklık, kargaşa: "Fitneyi bastırmak kolay değil."- .
2 . sıfat Fitneci, ara bozucu.

HANIM Nedir?


1 . Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan: "Ülker Hanım."- .
2 . Kadın, eş: "Yok bizim hanım öyle değildir."- M. Ş. Esendal.
3 . Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın: "Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı."- H. E. Adıvar.
4 . sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan: "Hanım kadın. Hanım kız."- .

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞTIRMA Nedir?

Karıştırmak işi.

ONUN Nedir?

O adılının tamlayan durumu.

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

E F K L N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Fitnelik,

7 Harfli Kelimeler

Kelifit, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Etkili, Fiilen, Filenk, Finike, İletki, İlinek, İlkten, Kentli, Netlik, Tekfin, Teklif, Telfin, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Elifi, Etkin, Etlik, Etnik, Fenik, Filet, Fitil, Fitin, Fitne, İleti, İlkin, İtlik, Kefil, Kilit, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nefti, Nikel, Nitel, Tekil, Tekin, Tekli, Telif, Telin, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elif, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Fent, Fiil, File, Fink, Flit, İken, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İtki, Kent, Kile, Lenf, Liet, Lift, Link, Neft, Nite, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, Fit, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Lef, Lif, Net, Tef, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, Fe, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.