FİTNELEMEK (TDK)

Çekiştirmek, yermek, gammazlamak, kovlamak.

Fitnelemek kelimesi baş harfi F son harfi K olan bir kelime. Başında F sonunda K olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı F sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİŞTİRMEK Nedir?


1 . Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek.
2 . Tekrar tekrar çekerek koparmak: "Bir şeye canı sıkıldığı vakit elini ensesine atar, saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip dururdu."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya sayıp dökmek: "Telefon ederler. Pazar günü evine gidip yeni müdürü çekiştirirler."- M. Ş. Esendal.

GAMMA Nedir?

- gama.

GAMMAZ Nedir?

Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu (kimse).

GAMMAZLAMA Nedir?

Gammazlamak işi, kovlama.

GAMMAZLAMAK Nedir?

Birinin yaptığı işi, söylediği sözü yermek, kötülemek, birisini yerip çekiştirmek, kovlamak: "Ona, Celal seni müdüre gammazlıyor, haberin olsun, dedi."- P. Safa.

KOVLAMA Nedir?

Kovlamak işi.

KOVLAMAK Nedir?

Birinin yaptığı işi, söylediği sözü yermek, kötülemek, birisini yerip çekiştirmek, fitlemek, gammazlamak.

YERME Nedir?

Yermek işi, zem: "Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeye başladılar."- S. F. Abasıyanık.

YERMEK Nedir?


1 - Kötülüklerini söylemek, °zemmetmek.
2 - Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, °hicvetmek.
3 - Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek.

E E E F K L M N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Fitnelemek,

9 Harfli Kelimeler

Etkilenme, Fitlenmek, Fitneleme, İtelenmek, Nitelemek,

8 Harfli Kelimeler

Efilemek, Enikleme, Etkileme, Etlenmek, Felemenk, Fitlemek, Fitlenme, İnekleme, İnletmek, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, Niteleme,

7 Harfli Kelimeler

Efemine, Efileme, Eklenme, Eklenti, Ekletme, Element, Elenmek, Eletmek, Eteneli, Etlenme, Fitleme, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İteleme, İtlenme, Kefenli, Kenetli, Metelik, Metilen, Tekleme,

6 Harfli Kelimeler

Efelek, Efelik, Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Etilen, Etkime, Filenk, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Kefeli, Keleme, Kelime, Kement, Kentli, Meleke, Melike, Metfen, Netlik, Tefeli, Tekfin, Teklif, Tekmil, Teleke, Teleme, Telfin, Telkin, Temkin, Temlik, Teneke, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Eneme, Enlem, Entel, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Felek, Fenik, Filet, Fitne, İlmek, İmlek, İnmek, İtmek, Kefen, Kefil, Kefne, Kelem, Kenef, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melek, Melik, Menfi, Metil, Metin, Nefti, Nemli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, Feke, Fent, File, Film, Fink, Flit, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İtme,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Eke, Elk, Eti, Fek, Fel, Fen, Fil, Fin, Fit, İle, İlk, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Lef, Lif, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tef, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, Fe, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.