FİTNECİ (TDK)

Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu, fitne fücur, fitne kumkuması.

Fitneci kelimesi baş harfi F son harfi İ olan bir kelime. Başında F sonunda İ olan kelimenin birinci harfi F , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi N , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı F sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUCU Nedir?

Bozma özelliği olan (kimse veya şey).

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

FİTNE Nedir?


1 . Karışıklık, kargaşa: "Fitneyi bastırmak kolay değil."- .
2 . sıfat Fitneci, ara bozucu.

FÜCUR Nedir?

- fitne fücur.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

KARIŞTIRICI Nedir?


1 . İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı.
2 . teknik Çeşitli besin maddelerini karıştırma ve çarpma işinde kullanılan araç veya alet.
3 . sıfat, mecaz Ortalığı birbirine katan, fitneci, müfsit.

KUMKUMA Nedir?


1 . Küçük testi, çömlek.
2 . mecaz Kötü, olumsuz bir özelliği kendinde fazlasıyla toplayan kimse, olay, olgu veya yer: "Dedikodu kumkuması."- . "Burnundan kıl aldırmayacak kadar kompleks kumkuması bir adamdı."- H. Taner.

C E F N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Fitneci,

5 Harfli Kelimeler

Fenci, Fince, Fitin, Fitne, Nefti,

4 Harfli Kelimeler

Cife, Feci, Fent, İnce, İnci, İnti, Neci, Neft, Nice, Nite, Tein,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Cif, Cin, Eti, Fen, Fin, Fit, İni, İti, Net, Tef, Ten, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ce, En, Et, Fe, İn, İt, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.